Vanningsforbudet opprettholdes fortsatt , men vi gir en åpning for at abonnenter tilknyttet alle kommunale vannverk inntil videre får dispensasjon til vanning 2 dager i uka, onsdager og torsdager. Ordningen vil kontinuerlig bli vurdert utover de neste ukene og kan opphøre hvis det viser seg at forbruket blir for stort. Abonnentene oppfordres til måtehold i forhold til dette, og at kun helt nødvendig vanning finner sted.

Restriksjonen gjelder ikke Bleikvassli vannverk