Elin Olderskog

I Korgen fysak-barnehage ønsker vi å gi barna gode og varierte opplevelse gjennom fysisk aktivitet og lek. Vi håper gjennom dette å gi barna glede og motivasjon til å fortsette med fysisk aktivitet hele livet.

På vinteren har vi stort fokus på skilek, og bruker barnehagens uteområde hver dag det er mulig til å gå på ski. Å være ansatt i fysak-barnehagen setter også krav til de ansatte, det krever engasjerte voksne som er aktive og gode rollemodeller for barna.

For oss blir det å ta vare på egen helse være en naturlig konsekvens for de ansatte i barnehagen.

Denne måneden ønsker vi å kåre Elin Olderskog som månedens rollemodell i Korgen fysak-barnehage.

Elin har tatt på ski hver dag sammen med barna, hun suser rundt og barna går i flokk etter henne. Hun tilbyr hjelp til de som trenger en hjelpende hånd når ski skal av, på, av på ......med godt humør.

Hun er en inspirasjon for barn og voksne i Korgen fysak-barnehage!

Gratulerer Elin :)