En delegasjon på fem personer fra Hemnes kommune deltar på  Europarcs parkkonferanse i Geneve for å lære mer om hvordan man utvikler og driver geografiske områder som park.  Delegasjonen ledes av styreleder i Okstindan Natur og Kulturpark, Svein-Erik Hjerpbakk. Med seg har han ordfører Christine Trones (H), varaordfører Bjørn-Terje Nilsen (FrP), kommunestyremedlem Sten-Oddvar Solhaug (A) og bygdeutvikler Marit Valla. 

Dette er en studietur, fullfinansiert av Kommunal og Moderniseringsdepartementet.  To representanter fra Norske Parker er med på turen.

Hensikten med turen er å lære mer om parkkonseptet som utviklingsverktøy, og man har derfor lagt et spesielt fokus på Sveits, som på mange områder ligner mye på Norge. Her har man veldig lang erfaring med parkarbeid og parkutvikling, men det er særlig fra 2008 og fram til nå at sveitserne har lyktes med dette arbeidet.  Nå ønsker Hemnes å lære, for å se hvordan man gjennom bruk av lokale natur og kulturverdier kan skape mer næring, og økt bolyst.

En bieffekt med turen er å framsnakke Hemnes med utgangspunkt i overbygningen Okstindan Natur og Kulturpark.  Delegasjonen har med seg med seg smaksprøver på lokal mat, bl.a røykekjøtt fra Rundmoen Gård.  Produktene har allerede vakt oppsikt på konferansen, og er med på å vekke nysgjerrighet for området vi representerer. 

I tillegg skal vi besøke det nyetablerte Polarsenteret som åpner like før jul og som ligger på fransk side av grensen, hvor vi har presentert smykker som er produsert på Hemnesberget, og delegasjonen håper å bygge forbindelser mellom Polarsenteret og næringslivet i Hemnes.

Med hilsen
Christine Trones
Ordfører/Hemnes kommune