Etter mange års samarbeid med Norsk Folkehjelp avd. Hemnes, ønsker ikke lenger foreningen å fortsette samarbeidet med Hemnes kommune om oppkjøring av skiløypene på Korgfjellet.

Kommunen er derfor interessert i å komme i kontakt med andre som kan tenke seg å påta seg denne tjenesten.

De siste årene har løypene vært kjørt fra Preikstolmoen og Toppen og sørover til Rundtinden, og nordover fra toppen via Krokvatnet til Snøtuva.

Er du eller din forening/ditt lag interessert - ta gjerne kontakt med undertegnede for å diskutere muligheter og vilkår for en slik tjeneste.