Organisert aktivitet for barn og unge innendørs: 

Hemnes kommune åpner for innendørs aktivitet for barn og unge i alderen 0-20 år. Dette vil være gjeldende fra 11.februar. 
Aanbefales at allerede etablerte kohorter innen lag og foreninger ivaretas som tidligere. Det frarådes å slå sammen kohorter fra andre deler av kommunen / omegn. 

Fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

- Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes, men treninger kan gjennomføres.

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper. Vedrørende aktivitet for barn og unge, se øvrig informasjon fra Helse Norge:  https://www.helsenorge.no/koronavirus/barn-og-unge


Folkebad:
Det gjøres klart for åpning av folkebadet for barn og unge. Smittevernplanen for dette vil bli utarbeidet ila. uka og det antas at alt vil være klart fra uke 7. Hvordan de ulike aldersgruppene vil inndeles og åpningstider finner du her - >

Besøkskontroll i sykehjem:
Besøkskontrollen i sykehjem endres ila. uka. I tråd med sentrale føringer vil det åpnes for mer besøk i sykehjem. 

OBS! DERSOM SMITTESITUASJONEN I HEMNES KOMMUNE ENDRES SEG VIL DET KUNNE SKJE ENDRINGER PÅ KORT VARSEL.