Selv i denne spesielle tiden må vi håpe og tro at vi snart kommer oss tilbake i hallen, gymsaler og basseng.

Så da er det tid for å søke treningstid.

Søknadsfrist for 2020/2021 er 1. juni og tildeling 21. juni 2020

Oppstart 1. september 2020 for hall og gymsal, og oppstart for basseng 1. oktober 2020

Pris på leie av gymsaler kr.130,- pr. time, hallen kr. 205,- pr. time og basseng 350,- pr. time.

Det blir ikke annonsert i Rana Blad.

Søknadskjema på Hemnes Kommunes hjemmeside.

https://www.hemnes.kommune.no/skjema-a-aa.5928109-423057.html