I søknaden må det oppgis hvilken ukedag og klokkeslett dere ønsker å bruke lokalene, samt hvilken periode det søkes om.

Søknad sendes: Korgen sentralskole, Røyrdalsmoen 1, 8646 Korgen eller pr. e-post: korgen.sentralskole@hemnes.kommune.no

Søknadsfrist: 17.09.10