Ledig stillinger:

2 x 50% fast f.o.m. d.d.

Stillingene er hovedsaklig på natt og har langvakter på helg.

Beskrivelse:

Kangsen/ Okstind:

Somatisk sykehjemsavdeling med 12 langtidsplasser og 4 korttidsplasser.

Ca. 25 ansatte.  Avdelinger er delt i to bogrupper, en i hver etasje. Avdelingen er lokalisert i Korgen omsorgssenter med 8

plasser i hver bogruppe.

Hovedarbeidsområder:

 •  ordinære sykepleieroppgaver
 •  oppgaver i digitalt fagsystem
 •  delta i hjemmevaktsordning ved behov

Kvalifikasjonskrav:

 •  norsk autorisasjon som sykepleier
 •  du er fortrolig med bruk av relevante IT verktøy
 •  du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 •  er du søker fra land utenfor Skandinavia må du ha bestått norksprøve B2 eller tilsvarende

Krav til personlige egenskaper:

 •  egnethet og interesse for fagområdet
 •  evne til refleksjon, omstilling og samarbeid
 •  være fleksibel og iniativrik

Vi kan tilby:

 • rekrutteringstillegg ( 40 000,00 over tariff på full stilling)
 • nattillegg for sykepleiere (50 000,00 på full stilling)
 • gode fagmiljø
 • engasjerte og dyktige medarbeidere

Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • tilsetting på gjeldende vilkår
 • medlemskap i KLP
 • politiattest av ny dato forevises jf. kommunal helse og omsorgstjenestelov §5-4 ( Skal ikke vedlegges søknaden)

Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune - mer info

Søknad sendes:
Her søker du elektronisk

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist    23.11.2021                                                   Vårref                         2144


Kontaktperson:

 

Helene Storbæk Lillebjerka, Avdelingsleder

Tlf: 75 16 39 51

Mobil: 468 63123

Helene.Lillebjerka@hemnes.kommune.no

Ragnhild Fineide, Sektorleder

Tlf: 75 16 39 50

Mobil: 951 81 676

Ragnhild.Fineide@hemnes.kommune.no