Enhet barnehage - inntil 4 pedagogiske lederstillinger

 

I barnehagene i Hemnes kommune kan det bli ledig inntil 4 pedagogisk leder stillinger fra 01.08.18.

Det dreier seg om faste stillinger og vikariat.

For nærmere informasjon om de enkelte barnehagene i kommunen, henviser vi til kommunens hjemmeside

 

Stilling 1: Vikariat som ped.leder i 100% i Finneidfjord barnehage fra 15.08.18. - 14.08.19.

 

Stilling 2: Fast stilling som ped.leder i 100% i Tømmerheia natur barnehage fra 15.08.18.

 

Stilling 3: Fast stilling som ped.leder i 60% i Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage fra 15.08.18.

 

Stilling 4: Mulig vikariat som ped.leder i 100% i Bjerka barnehage fra 15.08.18. - 14.08.19.

 

Kvalifikasjonskrav:

Godkjent førskole-/barnehagelærerutdanning

Vi ser etter søkere som:

- er fremtidsrettet og utviklingsorientert

- har evne til å arbeide selvstendig og målrettet

- har gode samarbeidsevner

- har et reflektert forhold til barn, barns medvirkning og læring

Vi kan tilby:

- konkurransedyktig lønn - stige etter ansiennitet 376 200,00 - 456 500,00 + tillegg 30000,00/15000,00 + 25 000,00 (ped till.)

- veiledning av nytilsatte nyutdannede førskolelærere/barnehagelærere

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende tariff og avtaleverk

- medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.

- politiattest

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    13.05.2018                                                          Vårref                  1862

 

Kontaktperson

Henriette Røsvassbukt, Styrer barnehage, mobil: 97 14 97 44, henriette.rosvassbukt@hemnes.kommune.no

Susanne Holmen, Styrer, tlf: 75 19 34 79, mobil: 478 69 041, susanne.holmen@hemnes.kommune.no

Kirsti Ånes Skaret, Styrer barnehage, mobil: 40234280, Kirsti.Skaret@hemnes.kommune.no

Hilde Haugen, Førskolelærer, mobil: 93852774, hilde.haugen@hemnes.kommune.no