Hvis du er interessert ta kontakt med Marit Oldernes på tlf, 47 71 09 68 / Gerd Svartvatn tlf, 75 19 70 83.