Er du interessert ta kontakt med Gerd Svartvatn på boligkontoret tlf: 75 19 70 83