Ledige stillinger ved Finneidfjord og Bleikvasslia ungdomsklubb:

Finneidfjord ungdomsklubb:

1X8% stilling - fast

Tirsdag ettermiddag

 

Bleikvasslia ungdomsklubb:

1X23,25% stilling - fast - Hver fredag

1X7,46% stilling - fast

 

Klubbens åpningstider inngår i arbeidsplanen

 

Hovedarbeidsområder:

- psykososialt arbeid med barn og ungdom

- drift av klubb i samarbeid med klubbleder

Kvalifikasjonskrav:

- fagbrev som barne og ungdomsarbeider, men andre kan oså søke

- erfaring med barn og ungdom er ønskelig

- personlig egnethet blir vurdert

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- politiattest ved tilsetting

- lønn og arbeidstid etter gjeldende tariff og avtaleverk

- medlemsskap i pensjonskassen KLP

- før tilsetting kan intervju og innhenting av referanser bli aktuelt

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    29.12.2019                                 Vårref                  1980

 

Kontaktperson

Rolf Arne Westgaard, Enhetsleder, tlf: 75 19 79 92, mobil: 913 03390, rolf.arne.westgaard@hemnes.kommune.no