Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har i tett samarbeid med politikere og ansatte ansvaret for å videreutvikle en framtidsrettet organisasjon og et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Stillingen er en spennende og utfordrende toppledertilværelse i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.

En attraktive bo - og næringskommune, gode oppvekstvilkår for barn og unge, variert og bredt kulturliv er sentrale satsingsområder for kommunen.
Som rådmann i kommunen må du;
  • evne å samarbeide tett og godt med politisk miljø, er samfunnengasjert og har sterkt ønske om å gjøre en god jobb i tråd med politiske prioriteringer.
  • være flink til å motivere og kommunisere.
  • være utviklingsorientert pådriver med evne til å lede og sluttføre gode prosesser
  • evne å se helhet og tverrfaglige løsninger
  • være en strateg med et bredt samfunns- og nærings perspektiv og engasjement
  • ha kompetanse, bakgrunn og erfaring som inngir tillit
  • ikke minst ha godt humør.
Utdannelse;
Vi setter krav til minimum 3-årig høyere utdannelse gjerne innenfor administrative & økonomisk fag eller samfunnsvitenskapelige fag.
Erfaring og bakgrunn;
Har du erfaring fra ledelse av komplekse organisasjoner gjerne i samspillet mellom administrasjon og politikk vektlegges dette.
Ledererfaring fra større organisasjoner er et krav.
Har du erfaring på det å være en kraftkommune vil dette vektlegges, men er ikke en forutsetning.
For mer informasjon om stillingen kan ordfører Kjell-Idar Juvik, tlf. 99 27 51 71 eller rådgiver Eivind Hellevik EH Consulting tlf 90 61 48 30 kontaktes.
EH Consulting tar gjerne i mot uforpliktende henvendelser som ønskes konfidensielt behandlet overfor oppdragsgiver
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet
konfidensielt, bes opplyse om dette med en begrunnelse i søknaden.
For søknad med CV gå til www.ehconsulting.no under Rekruttering og Ledig stilling.
Søknadsfrist er 31.10.2011