navn.png

 Ledig stilling som leder ved NAV Hemnes – 1800-2012-6 


Hemnes kommune, med kommunesenteret Korgen, ligger midt på Helgeland – mellom byene Mo i Rana og Mosjøen. Det er gode kommunikasjoner, med E6 og Nordlandsbanen, som går gjennom kommunen.  Det er også kort avstand til to flyplasser. Kommunen har ca. 4550 innbyggere, fordelt på 5 tettsteder. Jordbruk, industri, offentlig virksomhet og kraft er viktigeste næringene.

Lederoppgaven vil også innebære veiledning av brukere, samt sørge for nært samarbeid med ulike eksterne aktører som helsetjenester, næringsliv, skole og lokalsamfunn. Lederen rapporterer til NAV Nordland og til Hemnes kommune i henhold til samarbeidsavtale.  Lederen må kunne håndtere både statlige og kommunale styringssystemer. NAV er i stadig utvikling, noe som kan medføre endringer i organisering, tjenesteinnhold og styringslinjer.  NAV Hemnes har i dag til sammen 12  ansatte. 

Vi ønsker at du har:
 • Utdanning fra høgskole eller universitet. Relevant praksis kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Godt humør og evne til nytenkning
 • God IKT-kompetanse
 • Ledererfaring
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Evne til å arbeide i team
 • Gode serviceholdninger og kommunikasjonsevner

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønnstrinn 57 til 63, kr. 468.400,- til kr. 523.100.-.
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Våre personalordninger

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fylkesdirektør Kjell Hugvik på tlf. 90 55 19 81 eller rådmann Amund Eriksen, tlf. 41 47 56 80.

Søknad og CV sendes via lenken nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Referansenummer: 1800-2012-6       

Søknadsfrist: 30. juli 2012