100 % fast stilling fra 01.09.19

 

Hemnes kommune er under kontinuerlig forbedring, det medfører også endringer. Det gjelder også avdelingen for

psykiatri og rus (PSYRUS). PSYRUS består pr. tiden av ca 8 årsverk. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene, drives det dagaktivitetstilbud. Det er

også under planlegging et forsterket botilbud for målgruppen. Dette er et prosjekt med stort fokus nå.

Fagleder rapporterer til enhetsleder.

 

Hovedarbeidsområder:

Dette er en faglederstilling med personalansvar. Ansvar for det faglige tilbudet til brukerne og personalledelse, med alt

det innebærer. Hele Helse- og velferdsenheten består av helsetjenester som legekontor, helsesøstertjeneste, jordmor,

familieveileder, rehabilitering, barnevern og Nav sosial. Helheten er viktig for gode tjenester, så samarbeid og god

lagånd er viktig. Du vil bli en viktig del av et lederteam som vil samarbeide tett.

 

Kvalifikasjonskrav:

- relevant helsefaglig høyskoleutdanning

- lederkompetanse og/eller ledererfaring er ønskelig

- klinisk erfaring innenfor psykisk helse- og rusarbeid

- gode samarbeidsevner internt og eksternt

- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

- fremstår som en tydelig og forutsigbar leder

 

Det vil bli lagt vekt på referanser og personlig egnethet.

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

- lønn etter avtale.

- tilsetting skjer på gjeldende vilkår.

- medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    01.07.2019                                Vårref                  1943

 

Kontaktperson

Kari Brendås Lillebjerka, Enhetsleder, mobil: 97 89 99 65, kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no