Enhet for plan og teknisk har ansvar for blant annet forvaltning av kommunens eiendommer, kommunaltekniske anlegg (vei, vann, avløp og park), landbruk, næringsarbeid, samt plan- og byggesak. Enheten vil består av ca. 70 dyktige medarbeidere, og har et driftsbudsjett på ca. 35mill. kr.

Stillingen vil omfatte aktiv deltakelse i arbeid med utviklings- og forvaltningsoppgaver. Enhetsleder vil ha fokus på kontinuerlig utvikling av organisasjonen, daglige utfordringer, samt oppfølging av de planer og vedtak som fattes politisk.

Enhetslederen vil inngå i rådmannens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannen.

Som vår nye enhetsleder må du være utviklings- og resultatorientert.  Å utvikle medarbeiderne og opprettholde et godt og kompetent arbeidsmiljø er vesentlig. Kjennskap til samspillet mellom politikk, administrasjon og fag vil være en fordel.

Ønsket bakgrunn:

  • Høyere relevant utdanning
  • Ledererfaring
  • Relevant erfaring fra ett eller flere av de områder enheten omfatter

 

Ønskede lederegenskaper:

  • Utviklingsorientert og samlende
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Tydelig og trygg
  • Strukturert og handlekraftig
  • Samarbeidsorientert

 
Vi tilbyr:

En spennende og utviklende lederstilling med gode muligheter til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling.

Kommunen har konkurransedyktige betingelser – lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Harriet A. Havdal i Essensi AS, tlf. 477 53589 eller til rådmann i Hemnes kommune Amund Eriksen, tlf. 414 75 680.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Hemnes kommune ønsker at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen og oppfordrer derfor interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist 3 april 2016.

Vi ber om at vårt elektroniske søknadsskjema benyttes, på. www.essensi.no.

Les gjerne om kommunen på www.hemnes.kommune.no