Fra 01.01.17 går Gøril Nilsen ut av sin stilling som leder for praktisk bistand (hjemmehjelp) og Brukerstyrt personlig assisten (BPA). Fra samme dato overtar Karin Flostrand dette ansvaret, hun skal fungere som avdelingsleder for:

  • Omsorgslønn
  • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
  • Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Karin er å treffe på Tildelingskontoret på rådhuset:
Tlf.: 75197024/97064313
E-post: karin.flostrand@hemnes.kommune.no

Karin vil fortsatt jobbe delvis som saksbehandler og konsulent, i tillegg til denne avdelingslederjobben.

Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder