nykommuneranabanner.png
Kommunene på indre og nordre Helgeland inviterer til en felles lansering av hjemmesidene for prosjektene "Ny kommune Nord-Helgeland" og "Ny kommune Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn" på rådhuset i Korgen mandag 1. juni kl. 14.00. Etter lanseringen blir lenker fra hver enkelt kommune sin hjemmeside aktivert, slik at det skal bli enkelt å finne sidene.

Prosjektene er en del av kommunereformprosessen som er lansert av Regjeringen og Stortinget, og der kommunene har fått et oppdrag med å utrede ulike alternativer. Hemnes kommune deltar i begge prosjektene. 

Sidene skal gi best mulig informasjon til innbyggerne om kommunereformen generelt og prosessene på Helgeland spesielt. 
Innbyggermedvirkning er en viktig del av prosessen, og vi håper at sidene kan bidra til et godt faktagrunnlag, slik at dere kan gjøre dere opp veloverveide meninger om hvilken kommunestruktur som tjener dere som innbyggere best. 

Det vil også bli lagt ut spørreundersøkelser og kommentarfelt for tilbakemeldinger om kommunereformarbeidet.