LANDBRUKSFONDETS RENTEMIDLER 2013

penger

 

Det skal fordeles ca kr. 18 000,- fra avkastningen i 2012 av det kommunale landbruksfondet. I henhold til vedtektene bevilges rentemidlene helst til lag eller felles tiltak hvor interessene driver landbruk, og der tiltaket har til formål å fremme landbruket i Hemnes.

Det kan også deles ut midler til enkeltpersoner som har landbruk som hovedyrke. Organisasjoner eller lag som ønsker å søke, må legge ved kostnadsoverslag over tiltak og regnskap for siste år.

Tilskudd kan også gis til veiledningstjeneste som kurs og lignende - og som stipend til landbruksutdannelse for elever fra Hemnes.

Søknad sendes:
Hemnes kommune, Planavdelingen, Sentrumsveien 1,
8646 Korgen.

Søknadsfrist: 1. mars 2013.