bjerka-skole.jpg
Kvalitetsdialog på Bjerka skole 11/3. Fra venstre: Trygve Svenning (Utdanningsforbundet), Amund Eriksen (Rådmann), Eva Otervik (Rektor Bjerka skole), Morten Edvardsen (Enhetsledeer skole), June Heidi Skjellnes (Lærer Bjerka skole), Herbjørn Knutsen (Leder OKU), Kjell Joar Petersen-Øverleir (Ordfører)

Både ordfører og rådmann er meget godt fornøyd med at det nå er igangsatt en årlig kvalitetsdialog hvor skoleeier møter den enkelte skole. Vi er imponert over det arbeidet som legges ned i grunnskolene i kommunen.

Dette bidrar til å tette gapene mellom de ulike nivåene både administrativt og politisk. På denne måten støttes skolene i utviklingsarbeidet i tett dialog med skoleeier. Dette er styrket skoleeierskap i praksis.

Vi ser frem til det videre arbeidet hvor kommuneplanens mål og strategier, strategiplanen for skolesektoren, fokus på omdømmearbeid og nasjonale mål og strategier er med på å utgjøre grunnmuren i det videre arbeidet med å utvikle skolene i kommunen.