Hemnes kommune samarbeider med Rana kommune og Helgelandssykehuset for å gi et tilbud til pårørende innen psykisk helse- og rusfeltet. To kurs står for døren der vi retter fokuset mot pårørenderollen.

Det første kurset er for pårørende av rusmiddelmisbrukere  og starter den 12. oktober. (se vedlagt kursbrosjyre)  Det neste kurset er for pårørende til mennesker med psykoselidelse,- og dette starter i November. 

Mange pårørende til personer som har problemer  bruker  mye tid og oppmerksomhet på den som har disse vanskene. Ofte blir belastningene med å være pårørende så store at de selv får dårlig helse. I disse kursene settes det fokus på mestring for den som er pårørende og står i belastninger over tid. 

Informasjon om hvordan man melder seg på finnes i vedlagte brosjyrer. 

Du kan også se øvrige kurstilbud fra Helgelandssykehuset her;

https://www.facebook.com/helgelandssykehuset