Fredag 16. august kommer universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk, Vidgis Refsahl til Hemnes kommune.

Hun skal kurse ansatte i skolene og PPT i flere viktige temaer knyttet mot leseundervisning. 

Vigdis Refsahl jobber med læring, lærevansker, lesning, lesevansker, motivasjon og selvoppfatning, og gjennomfører ulike utviklingsprosjekter i fylker, kommuner og på skoler.