Reguleringsplan for Tømmerbakkmoen industriområde i Korgen ble endelig vedtatt av kommunestyret 12. desember. Hensikten med planen er å gi hjemmel for å bygge ut steintippen på Tømmerbakkmoen til industri- og forretningsformål.

Saksbehandler er Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133.

Klagefrist over vedtaket er 15. januar 2014.

Veiledning om klage kan fås hos saksbehandler.