Reguleringsplan Røssvassbukt hyttefelt ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013. Planens hensikt er å regulere fritidsbebyggelse mellom den kommunale Stubbliveien og Røssvassbukta.

Saksbehandler er Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133.

Planvedtaket kan påklages og klagefrist er satt til 15. januar 2014.

Veiledning for klage kan gis av saksbehandler.