RelatertPlanstart - VA i Sørlandsvegen på Hemnesberget Kommunestyret vedtok 19. juni å gi rådmannen fullmakt til å framforhandle en avtale med vegvesenet om å legge kommunale vann- og avløpsledninger (VA) i Sørlandsvegen når den nybygges.

Dette vil innebære at det blir ei ny spillvannsledning med sjølfall helt fra Åsen og til et nytt renseanlegg i Odden-området. Dagens ledningssystem i Lapphellvegen vil ta seg av spillvannet fra bebyggelsen nedenfor Sørlandsvegen. Pumpene vil bli reversert slik at de leder spillvannet mot Odden.

Kommunen har startet et planarbeid for å bestemme hvor det nye silanlegget skal bygges. På vedlagte kart ser du de alternativene som regnes som realistiske. Anlegget vil ha ei grunnflate på 80 kvm, det krever atkomst med lastebil og det skal være luktfritt. Kommunestyrets vedtak bygger på kalkyler for kostnader og virkning på gebyrene.

Den totale regningen vil neppe overstige 7,5 mill kr. Den gjennomsnittlige virkningen på gebyrene er kalkulert til 138 kr per husstand, men dette vil variere noe etter bebyggelsens størrelse. Økningen utgjør om lag 1 prosent av dagens gebyr.

Saksbehandler for planarbeidet er Trond Møllersen, Trond.mollersen@hemnes.kommune.no

 

 Relaterte dokumenter: