Utkast til tre ulike detaljreguleringer som angir tre mulige lokaliseringer for nytt renseanlegg på Hemnesberget, er lagt ut til offentlig ettersyn. Lokalisering P1 er nord for Præstengkaia i Odden, lokalisering P2 er på parkeringsplassen ved Sørlandsvegen utover mot Odden og lokalisering P3 er på nordsiden av fergekaia.

Kommunen har kjøpt en kostnadsberegning for alle de tre posisjonene og hovedtallene er omtalt i saken.

Uttalefrist er satt til 9. september.

Saksbehandlere er Trond Ø. Møllersen og Karl-Johan Lenningsvik.