Hemnes kommunestyre vedtok i møte den 19. juni detaljregulering for Nystad hytteområde ved Nord-Røssvatnet.
Etter det offentlige ettersyn ble det gjort noen mindre endringer i kart og bestemmelser etter uttalelser fra Statens vegvesen og Anders Flostrand.

De direkte berørte er tilskrevet.

Saksbehandler er Trond Møllersen, trond.mollersen@hemnes.kommune.no

Relaterte dokumenter: