Feiing og tilsyn er en lovpålagt tjeneste som brukerne sjøl betaler med et gebyr. Hensikten med forskriften er å gi klare regler og forutsigbarhet i forholdet mellom brukeren og kommunen. Forskriften gir regler for gebyrfritak og klage.

Uttalelser til utkastet til forskrift må være kommunen i hende seinest 11. august 2017. Alle dokument i saka er vedlagt her. Spørsmål og henvendelser om saka kan rettes til saksbehandler Kent Andreassen, tlf. 9068 3860.