Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hjem

Kunngjøring: Meieriveien 1-7

Detaljregulering for Meieriveien 1-7 ble endelig vedtatt av kommunestyret 11. februar. Hensikten med planen er å regulerere forretnings- og trafikkareal for Korgensenteret og Olderneset Utleiebygg i Korgen, og boligareal i nødvendig utstrekning. Planen regulerer også et helhetlig vegnett for gange og sykling som knyttes til øvrig vegnett. Planområdet er Korgens handelssentrum og har en viktig utadrettet funksjon. Utforming og skjøtsel av terreng, veger og bygninger skal gi et godt estetisk inntrykk og skal ha høy standard.

Saksbehandler er Trond Ø. Møllersen, tlf. 751 97 133

Klagefrist over vedtaket er 4. mars 2014.

Veiledning om klage kan fås hos saksbehandler

 

Publisert | Oppdatert 18. februar 2014