Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kapittel 6. Flere opplysninger om klage kan du få hos saksbehandler Trond Ørjan Møllersen på e-post eller telefon 7519 7133. Klagefrist er satt til fredag 8. desember kl. 12:00.