Reguleringsplan for Juvika steinbrudd ble endelig vedtatt av kommunestyret 12. desember. Hensikten med planen er å sikre at uttak, produksjon og transport av steinmasser foregår på en forskriftsmessig og trygg måte. Saksbehandler er Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133. Klagefrist over vedtaket er 15. januar 2014. Veiledning om klage kan fås hos saksbehandler.