Teknisk- og miljøutvalget vedtok på møte 6. juni å legge utkast til detaljregulering for Kirkevegen 31-37 ut til offentlig ettersyn. Dette ble kunngjort i Avisa Hemnes 6. juni med uttalefrist 5. august. Fristen kan forlenges etter henvendelse.  

Planen omfatter Hemnes barnehage, Albertines Hus, ei ubrukt internatbygning, trygdeboligene ved sjukeheimen samt tilstøtende veger og friareal. Planen vil ha som konsekvens at Kirkevegen tildeles nye adressenummer. Dette vil skje ved egne vedtak.