I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og delegert myndighet har rådmannen lagt følgende plan ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Bjerkaliveien 42-48. Planen omfatter fire boligtomter, 130 m av Bjerkaliveien og areal for vann- og elnett.

Du kan se plandokumentene på rådhuset. Spørsmål kan rettes til saksbehandler Trond Ø. Møllersen på tlf. 7519 7133 eller trond.mollersen@hemnes.kommune.no.

Frist for uttalelse er fredag 2. januar 2015.