TILSKUDD
  HEMNES KOMMUNE 2017

Hemnes kommune KUNNGJØRING

 

Kulturmidler:
Det kan gis tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner som utøver sin virksomhet i Hemnes Kommune innenfor det utvidete kulturbegrep. Midlene er i hovedsak beregnet som støtte til aktiviteter for barn og ungdom, herunder skolekorps og barne-/ungdomsforeninger.
Under posten andre kulturformål kan også andre søke, men ungdoms-relaterte tiltak vil bli prioritert.

Tilskudd Hemnes ungdomsråd:
Hemnes ungdomsråd har en tilskuddspott for ungdomsrelaterte tiltak som det kan søkes på.

Tilskudd festivaler:
Her kan det søkes midler til festivaler som avholdes i Hemnes i 2017.

Merk: Det kan kun søkes elektronisk.
Søknadsskjema ligger på Hemnes kommunes nettsider 
http://www.hemnes.kommune.no

Søknadsfrist: 20. april 2017. Kultursjef/Folkehelsekoordinator