Fagerlimoen

Ordfører Christine Trones la ned krans på Fagerlimoen i Korgen - her lå «Lager Korgen» - hvor jugoslaviske fanger ble internert under 2. verdenskrig. I år er det 75 år siden de første fangene kom til «Lager Korgen». Hele 205 fanger omkom, eller ble drept i løpet av noen få måneder. 

Ordføreren la ned krans for å hedre minnet om fangene, men også for å hedre bygdefolket som hjalp fangene på ulike måter – med mat, klær og medmenneskelighet. Det er viktig at vi aldri glemmer, men det er også grunnleggende viktig at vi vet å sette pris på den friheten vi har – og at vi ikke tar denne for gitt. Solidaritet og frihet er to grunnleggende verdier vi må slå ring om, og som vi må kjempe for hver eneste dag, avsluttet ordføreren.

Ca. 25 unge og gamle møtte fram ved høytideligheten på Fagerlimoen, hvor Korgen skolemusikk rammet det hele inn ved  å spille «Ja vi elsker».

 

Korgfjellet

I 2016 var det for første gang en felles kransenedleggelse på Korgfjellet på 17. mai, hvor ordføreren fra Vefsn – Jann-Arne Løvdahl – og ordføreren fra Hemnes – Christine Trones la ned krans på minnesmerket. Den samme seremonien ble gjentatt i år. Om lag 30 personer fra Vefsn og Hemnes hadde funnet vegen opp til Fjellstua på Korgfjellet, der de fikk høre en felles minnetale fra de to ordførerne. Korgen skolemusikk spilte nasjonalsangen.

I år er det 75 år siden de jugoslaviske fangene ble sendt som slaver til Norge av den nazistiske krigsmakten. Fangene som kom til leirene i Osen (Vefsn) og Korgen (Hemnes) var sendt hit for å bygge veien over Korgfjellet, de var sendt hit for å dø. Hele 646 fanger – gutter og menn – omkom under dette veiarbeidet. Veien over Korgfjellet ble en del av «Blodveien». Dette er en samlebetegnelse på ulike veianlegg som de jugoslaviske fangene arbeidet på under krigen i Norge.

Ordførerne hedret minnet om fangene i sine taler, og de hedret minnet om den innsatsen bygdefolket gjorde for å hjelpe fangene. Det ble skapt vennskap mellom fangene og bygdefolket som har levd og utviklet seg i 75 år. Dette må fortsatt dyrkes videre. Verden står i dag overfor store utfordringer – da er det viktig å «aldri glømme», med også fremme solidaritet og vennskap som grunnleggende verdier.