fagerlimoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir la ned krans på minnesmerket for de jugoslaviske krigsfangene på 17. mai. Petersen-Øverleir sa blant annet i sin tale at i år var det 70 år siden de første fangene ble sendt fra Jugoslavia til Norge.  De første kom til Korgen 22. juni 1942. 

17. mai er en dag vi feirer med glede, og i frihetens navn. Derfor er kontrasten så stor når vi vet om hvilke umenneskelige overgrep de jugoslaviske fangene ble utsatt for. Han nevnte spesielt massehenrettelsene som fant sted etter at tre fanger drepte en fangevokter, og flyktet over til Sverige.

412 fanger, i fangeleirer fra Bergen helt opp til Finnmark ble henrettet som følge av den flukten. Bare på Fagerlimoen ble 39 henrettet, hver tiende fange. 

– Det er viktig å ikke glemme, og det er viktig å sørge for at slikt ikke kan skje igjen, sa ordfører Petersen-Øverleir, da han la ned kransen for å hedre minnet om krigsfangene.

Korgen skolemusikkorps defilerte og spilte nasjonalsangen. Nesten 30 personer var møtt fram på arrangementet.