Akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer:

-              Hoste

-              Kortpustethet

-              Feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

1.            Har vært i områder med vedvarende spredning (fastlands-Kina.  Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo i Italia og Tirol i Østerrike). I andre land hvor det er påvist smitte, er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning.

2.            Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Coronavirus-infeksjon.

3.            Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med Coronavirus-infeksjon.

4.            Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter).

5.            Har vært på reise utenom Norden og er innlagt i helseinstitusjon.

DERSOM INGEN AV DISSE KRITERIENE ER OPPFYLT, ER DET IKKE MISTANKE OM SMITTE.

 

Pasient med mistanke om coronavirusinfeksjon skal IKKE oppsøke legevakt/legekontor, men ta kontakt på telefon. Legen må ta en vurdering om hvor sterk mistanken er og vurdere om det er nødvendig med prøvetaking og eventuelle karantenetiltak.

Ved mistanke om smitte skal du ringe ditt legesenter:

Korgen 75197090
Hemnesberget: 75197400
Utenom åpningstid: 116117 

For mer utfyllende informasjon om Corona-viruset gå inn på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/