Er du mellom 18-64 år og ønsker en oppfriskningsdose, åpnes det nå opp for det.
FHI vurderer imidlertid at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko, per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny.
 
De som ønsker vaksine, må selv bestille time til dette.