Korgfjellveien er fortsatt åpen for trafikk over fjellet. Hemnes kommune har ikke satt beredskap på strøing og brøyting av denne veien utover høsten/forvinteren, og den stenges på kort varsel hvis det ikke regnes forsvarlig å holde den åpen.

For informasjon om veien på sør-siden av fjellet henvises det til https://www.vefsn.kommune.no/.

I januar åpnes skuterløype fra parkeringsplass ved Sørhågen. Veien vil da bli åpnet opp til Sørhågen , og vil holdes åpen med begrenset beredskap ut sesongen. Det vil si at veien kan fortsatt bli stengt på kort varsel og vil til tider kunne ha nedsatt grad av fremkommelighet.