Det ser ut til at det ordner seg med opptaking av Korgfjellveien helt opp til toppen til påske. Vefsn kommune har enkelte år tidligere tatt del i arbeidene og kostnadene med opptaking av veien fra Korgen til toppen av fjellet. Og de ønsker å bidra til at veien åpnes videre opp til toppen også i år. Hemnes kommune og Vefsn kommune har kommet til enigehet om en avtale der Vefsen bestiller brøytingen fra toppen og nedover, og at videre arbeider med ishøvling, utfresing, og videre beredskap deles mellom kommunene. Veien planlegges åpnet fort trafikk i løpet av uke 15. Det vil fortsatt ikke være full beredskap på veien, og den kan bli stengt på kort varsel hvis værforholdene tilsier dette.