Vefsn kommune melder at Korgfjellveien er stengt med bom i Knutlia (sør-siden av fjellet) og på toppen av fjellet. Veien fra Korgen og opp til fjellet er fortsatt åpen, med noe redusert fremkommelighet. Det er fortsatt ikke beredskap på veien fra Jeskhågen (ved skytterbanen) og opp til topppen av fjellet, og veien kan bli stengt på kort varsel.