Korgfjellveien er fortsatt åpen for trafikk over fjellet. Hemnes kommune har ingen beredskap på strøing og brøyting av denne veien utover høsten/forvinteren, og den stenges på kort varsel hvis det ikke regnes forsvarlig å holde den åpen. For informasjon om veien på sør-siden av fjellet henvises det til https://www.vefsn.kommune.no/.