Veien over Korgfjellet holdes åpen for trafikk så lenge forholdene ligger tilrette for det.

Statens vegvesen har avsluttet beredskapen de har hatt på Korgfjellveien i forbindelse med omkjøringen fra Korgfjelltunnelen. Hemnes kommune har ikke full vinterberedskap på Korgfjellveien, og vi minner om at den kan bli stengt på kort varsel. Stenging av veien gjøres i samråd med Vefsn kommune og blir varslet på hjemmesiden.