Fredag 21.12.2018 stenges Korgfjellveien med bom ved Sytterbanen på Jeskhågen

.