Korgfjellveien er nå stengt med bom ved skytterbanen.

Enhet for tekniske tjenester