Formannskapet har i møte 02.12.2020 vedtatt at Korgfjellveien skal holdes vinteråpen opp til parkeringsplassen ved Sørhågen.

Tidligere år har veien vært stengt med bom 2,1 km lenger ned ved Gjeskhågen. I vedtaket ligger det at veien holdes åpen gjennom hele vinteren, men med redusert beredskap i forhold til øvrige kommunale veier. (Øvrige kommunale veier skal være fremkommelig kl 06.30 om morgenen, mens veier med redusert beredskap har lavere prioritet og blir brøtet og strødd senere.)