Korgfjellveien er nå åpen helt til toppen av fjellet. Vi håper på fine værforhold uten for store utfordringer med nedbør og snøfokk slik at hele veien kan holdes åpen gjennom påske og ut sesongen. Vi minner om at det ikke er satt full beredskap på veien. Dette kan medføre at vei og plasser ikke fult er utbrøytet til en hver tid, og ved uvær kan veien også bli stengt på kort varsel.