I budsjettmøte i desember 2020 vedtok Kommunestyret fast bevilgning til brøyting av Korgfjellveien opp til Sørhågen, og for oppbrøyting av veien videre til toppen av fjellet til påsken.

Hemnes kommune har engasjert Asgeir Molden til arbeidene med opptaking av veien til toppen, denne vinteren har han delvis frest opp veien gjennom hele sesongen for å lette arbeidet med selve opptakingen. Veien åpnes for trafikk i god tid før påske.

Lik tidligere sesonger vil det være noe begrenset beredskap på veien, men så lenge været tillater det ligger det an til god tilgjengelighet i fjellet også i år.
korgfjellet.jpg
Arbeidene med oppbrøyting av Korgfjellveien til toppen av fjellet er godt i gang, og det gjenstår kun ut-brøyting og høvling av veibanen.    FOTO: Eirik Svartvassmo