Veien mellom Sørhågen og toppen av Korgfjellet er nå freset opp. Det gjenstår fortsatt mye arbeider med utfresing og ishøvling i veibanen, veien er noe ujevn og humpete i partier og det gjenstår også en del siktrydding og utbrøyting. Hemnes kommune og Vefsn kommune samarbeider om videre arbeider med gjenstående arbeider og satser på at den skal være godt preparert til påske.

Veien er åpnet for trafikk allerede nå, men vi ber om at det tas spesielt hensyn til disse forholdene. Veien kan bli stengt på kort varsel, både under veiarbeider og hvis værforholdene tilsier det.