Det var på siste analyser av vannprøver for Korgen vannverk påvist E-kolie bakterier i nettuttak på Tømmerheia og i Vesterli.

Prøver som ble tatt ut i Hesthagen i Korgen var godkjente.

Det ble derfor tidlig på onsdag satt i gang kloring for å sikre vannkvaliteten.

Nye prøver som ble tatt i går viste at vannet nå er friskmeldt og det er ikke påvist bakterier.
Kloringen blir stanset idag ,men lukt og smak av vannet vil nok vedvare noen dager.

Årsaken til dette er foreløpig ukjent.